Yta som krävs:

Själva mattan är ca 4,5 m i diameter, utöver det krävs utrymme för fläkten samt för manöverenheten. Minst tre meter fri höjd krävs.


Underlaget skall vara skapligt plant och rent (gräsmatta eller motsvarande går bra).


El:

Tjuren drivs av 230V, både 3-fas och 1-fas uttag (vanligt vägguttag) går bra! Säkringen bör vara på minst 16A.

Avståndet till elanslutningen bör vara max 20 m från tjuren.